Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Gabinet Stomatologiczny

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe (Dz.U. 2019 poz. 1792) zgodnie z art. 32c pkt. 2.

 

Jednostka  wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie PWIS:

  • aparat do zdjęć wewnątrzustnych Gendex 765 DC SORJ-231/284/2003,
  • MyRay RxDc (2 szt.) DE OHR/01746/2016 i DE OHR/01748/2016,
  • aparat do zdjęć pantomograficznych Orthophos XG3 DE OHR/01749/2016
  • uruchamianiu pracowni decyzja PWIS DE OHR/01747/2016

 

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

 

  • dawkomierzy środowiskowych – w ciągu minionych 12 miesięcy (od 01.01.2020 do 31.12.2020) zmierzona dawka efektywna wyniosła: 1,08 mGy, 1,05 mGy, 0,95 mGy

 

 

Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych: osłony stałe zostały zmierzone oraz zatwierdzone przez PWIS podczas wydawania zezwolenia na pracownię RTG.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego
(Dz.U z 2005 poz.168) – dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

– pracownicy: 20mSv/rok;

– ogół ludności : 1mSv/rok.

 

Uwaga:

  • Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych

 

 

 

 

Podpis kierownika, data